agyi poloska_agyi_poloskairtas

ÁGYI POLOSKAIRTÁS

Az ágyi poloska éjszaka aktív mozgású, emberi vérrel táplálkozó, 4-8mm nagyságú rovar. Gyorsan szaporodó, ezért az irtásukat az első észlelt jeleknél érdemes elkezdeni!

bolhairtas

BOLHAIRTÁS

A bolhák általában 1-2 mm nagyságúak, sötétbarna vagy fekete színűek és nincs szárnyuk. Hátsó ugrólábukkal, akár egy méterre is felugranak. Szájszerveik vérszívásra és szúrásra egyaránt alkalmasak.

csotanyirtas

CSÓTÁNYIRTÁS

A látvány általi undor mellett fő károkozása a fertőzések terjesztése, amelyet igénytelen életmódjuknak köszönhetnek, hiszen csatornákban is megtalálhatóak, de az élelmiszereket is szívesen birtokba veszik otthonodban.

darazsirtas

DARÁZSIRTÁS

Az emberek lakókörnyezetében és otthonában a leggyakrabban a darazsak okoznak kellemetlenségeket. Testfelületük az élelmiszer-látogatók közül mikrobiológiai szempontból a legszennyezettebb.

ezustos_pikkelyke

EZÜSTÖS PIKKELYKE

2-5 évig él. A 3000 m-es hegyek magasságáig található meg. Szürkületben, éjjel tevékenykedik. A viszonylag magas páratartalmat kedveli. Gyorsan fut, de ugrani nem tud.

hangyairtas

HANGYAIRTÁS

A hangyák kis termetű, hártyás szárnyú társas rovarok, nagy kolóniákban, bolyokban élnek. Ha elterjednek a környezetünkben, nagyon nehéz irtás nélkül megszabadulni tőlük.

egerirtas_patkanyirtas_ragcsaloirtas

EGÉR-PATKÁNYIRTÁS

Az egerek és patkányok betegségeket hordoznak, és az éles metszőfogaik lehetővé teszik, hogy a fa és más anyagokon keresztül rágják magukat, hogy hozzáférjenek otthonához vagy a közeli ingatlanhoz.

+36-70-779-3400

Hívjon bízalommal, hogy ne okozzanak több gondot!

Jogszabályok

                                                                                      1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

73. § (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros, miniszteri rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a madarak távoltartásáról a terület, épület tulajdonosának, illetve kezelőjének rendszeresen gondoskodnia kell. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni kötelesek.

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

                                                                                              Egészségügyi kártevők elleni védekezés

36. § (1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról (a továbbiakban együtt: védekezés) gondoskodni kell.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában egészségügyi kártevőnek minősülnek:
a) emberen élősködő vérszívó tetvek,
b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok,
c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák,
d) embervért is szívó bolhák,
e) ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek,
g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok,
h) vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek,
.
(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni.
(5) Amennyiben a fenntartó a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, a járási népegészségügyi intézet kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.
(6) A fenntartó a védekezést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek eredménytelensége esetén a járási népegészségügyi intézet elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét.
(8) Ha a járási népegészségügyi intézetnek a védekezésben való részvétele azért vált szükségessé, mert a fenntartó a (4) bekezdésben előírt kötelezettségét megszegte, akkor a járási népegészségügyi intézet a fenntartót a védekezés költségeinek megtérítésére kötelezi.

                                                                                 4. számú melléklet a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelethez
                                                              Az egészségügyi kártevők elleni védekezés részletes előírásai (kivonat)

 

Csótányok

A csótányok megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről
a) az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi és oktatási intézményekben,
b) a szálláshelyeken,
c) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
d) a piacokon és a vásárcsarnokokban,
e) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben
gondoskodni kell.
Ennek érdekében az a) és b) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni. A c)-e) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovar fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.
A c)-e) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

Ágyi poloska

Az ágyi poloska megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:
a) a szállodákban,
b) az üdülőkben,
c) a diákotthonokban,
d) a munkás- és tömegszállásokon,
e) minden más olyan helyen, ahol a lakók gyakorta cserélődnek.
Használt textíliát (ruhaneműt, ágyneműt, takarót, matracot), bútort, képet stb. csak rovarmentes állapotban szabad eladni vagy forgalomba hozni.
Használt holmik vételével és eladásával foglalkozó jogi és természetes személyek az általuk forgalomba hozott tárgyak, illetőleg a tárgyakat szállító járművek rovarmentesítéséről gondoskodni kötelesek.

Embervért is szívó bolhák

A bolhák megtelepedésének és elszaporodásának megelőzése érdekében évente legalább két alkalommal irtószeres kezelést kell végezni:
a) olyan nagy forgalmú helyeken, ahol a padló hézagos és a széksorok rögzítettek (pl. mozik, színházak, egyéb szórakozóhelyek, várótermek stb.),
b) a közforgalmú járműveken.

Rágcsálók

A rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megelőzéséről
a) az egészségügyi, gyermekvédelmi, szociális és oktatási intézményekben,
b) a települési szilárd hulladékot, illetve települési folyékony hulladékot ártalmatlanító telepeken és a csatornahálózatban,
c) mezőgazdasági egységek épületeiben, az állattenyésztő és állattartó telepeken, lakott területen fenntartott istállókban, állatkertekben,
d) a szerves ipari nyersanyagokat (bőr, csont stb.) feldolgozó vállalatok üzemi területén,
e) romépületben, nagyobb épületbontások és építkezések területén,
f) a folyó- és állóvizek, nyitott szennyvízlevezető árkok lakott területen fekvő patkány járta partszegélyein,
g) a folyami és tóparti kikötőkben, személy- és teherpályaudvarokon, autópálya pihenőkben, repülőtereken,
h) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyeken (üzemekben, üzletekben, raktárakban stb.),
i) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységekben,
j) a piacokon és a vásárcsarnokokban
gondoskodni kell.
Ennek érdekében az a)-g) pontban feltüntetett helyeken évente legalább két alkalommal rágcsálóirtást kell végezni.
A h)-j) pontban felsorolt helyeken programban határozhatók meg a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok. Program hiányában évenként legalább kétszer a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres kezelést kell végezni.
A h)-j) pontban felsorolt helyekre vonatkozóan a programot a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell elkészítenie és működtetnie.

A rovarirtás módszerei

Rovarirtás permetezéssel

Tartós méregmező létesítésére szolgáló eljárás, a permetezőszert vízzel hígítva munkaoldatban juttatjuk a felületre. A hatásos permetezés feltétele a helyes irtószer adagolás és az egyenletes eloszlatás, hogy a méregmező minden m2 -re az előírt hatóanyag mennyiség kerüljön.

Rovarirtás hidegköd-képzéssel

A hidegköd-képző szer mechanikus úton, finom köd formájában kerül arra alkalmas eszközzel kiporlasztásra. A megfelelő eredmény érdekében a kezelendő helyiséget gondosan készítsük elő. A nyílászárókat csukjuk be, a ventillátorokat és a légkondicionálót kapcsoljuk ki. A ködöt irányítsuk a rovarok tartózkodási helyeire. Ennek érdekében a berendezési tárgyakat húzzuk el a faltól.

A kijuttatott szemcsék átmérőjének 95%-a 20-50 mikrométer között kell lennie. 

Alkalmazható irtásra, kiűzésre, valamint rés-és repedéskezelésre.

Rovarirtás füstképzéssel

Szakemberek által kiegészítő módszerként alkalmazható. Először permetezéssel alakítunk ki tartós méregmezőt, majd a kezelendő légtér nyílászáróit becsukjuk. Helyezzük ki a megfelelő számú patront vagy tablettát. Füstképzési behatási idő letelte után alapos szellőztetést végezzünk.

Rovarirtás porozással

A port vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjaira juttatjuk ki.

Rágcsálóirtás

Rágcsálóirtás során az általunk felhasznált mérgek második generációs véralvadásgátló szerek melyek az egereknél és patkányoknál egyszeri fogyasztásra is elhullást idéznek elő. Az irtószerek kihelyezése kulccsal zárható műanyag etetőszerelvényekben történik.
Rágcsálóirtás során alkalmazható módszerek:

  • Mérgezett csalétek alkalmazása
  • Hab alkalmazása
  • Csapdázás